divendres, 28 de març de 2014

CONVOCATORIA D´AJUTS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT D´INFANTS

Ha sortit una nova Convocatoria d´Ajuts per Naixements, Adopció, Tutela o Acolliment d´Infants, qui vulgui mes informació s´ha d´adreçar al TELEFON d´INFORMACIÓ 012  o a aquest enllaç:

 

AJUTS PER NAIXEMENT D´INFANTS