dijous, 15 de maig de 2014

OFERTES D´ACTIVITATS A L´ESTIU

AQUESTA ES L´OFERTA DE CASALS D´ESTIU I CAMPUES ESPORTIUS, PROMOGUDA DESDE L´AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
TANMATEIX, HI TROVAREU LES FULLES D´INSCRIPCIÓ, AIXÍ COM EL PROGRAMA DE BEQUES PER AQUESTES ACTIVITATS.

CASALS D´ESTIU

CAMPUS ESPORTIUS

MODEL DE SOLICITUD

BASES "PROVISIONALS" DE LES BEQUES